Clicky

Kuruluşumuzun Birinci Yılı Kutlu Olsun - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Kuruluşumuzun Birinci Yılı Kutlu Olsun

KURULUŞUMUZUN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği olarak, birinci yılımıza ulaşmanın haklı gururu içindeyiz. Bir yıl içerisinde “Az zamanda çok işler“ yapmanın onurunu taşıyoruz.

Ülkemizin ve Ulusumuzun yaşadığı sorunlar karşısında, taşıdığımız yurttaşlık sorumluluğu ve bilinci ile bizler; bilim insanı, siyasetçi, bürokrat, diplomat, iş insanı, gazeteci gibi farklı mesleki kimliklere sahip bir avuç yurtsever, “Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikadaki kazanımlarını, Atatürk ilkelerinin yaratıcı gücü ışığında ve ortak akıl yoluyla daha ileri ve daha uygar bir geleceğe taşınmasına destek olmak amacıyla, Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği’ni, düşünce kuruluşumuzu, kurmuştuk.

Bugün üzülerek görüyoruz ki, var olan sorunlarımızın çözümü doğrultusunda sorumluluk üstlenmiş olan siyasal iktidar, Ülkemizin ve Ulusumuzun geleceğinden ziyade kendi siyasi geleceğine yönelik politikalar ve uygulamalar içerisindedir. Öte yandan, mevcut muhalefet partilerinin de alternatif politikalar üretme konusunda yetersiz kaldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Türkiye’nin bekasını giderek daha büyük sıkıntıya sokabilecek olan söz konusu olumsuzluklar, Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği’nin görev ve sorumluluğunun ne denli önemli olduğunu bir daha ortaya koymaktadır.

Türkiye’de güçlü bir parlamenter demokrasinin yerleştirilmesi başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi; yani, çalışanlara insan onur ve saygınlığına yaraşır gelir düzeylerinin sağlanması, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet, çevre, kadın ve çocuk hakları gibi sorunlara kalıcı çözümler bulunması yanında,
Türkiye’nin dış ilişkilerde saygınlığının korunması için, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü akıl ve bilim temelinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

ORTAK AKIL POLİTİKA GELİŞTİRME DERNEĞİ

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...