Clicky

Dış İlişkiler – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Dış İlişkiler

Dış İlişkiler

Kamu politikaları devletlerin, kurumları için temel davranış kodlarını ortaya koyar. Dış politika kamu politikaları demetinin önde gelen bir unsurudur. Genel anlamda dış politika, hükümetlerin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yoluyla, devlet sınırları dışındaki olayları etkileme ve yönetme girişimlerini ifade eder. Bugün, devletlerin dış politikalarını belirlerken ilke ve değerlerinden daha çok, konjoktürel gelişmelere göre ulusal çıkarlarını gözettikleri görülmektedir. Ulusal çıkar kavramı ise muğlaktır. Uluslararası sistemin karakterine ve devletlerin kimliklerine göre şekillenir. Neo-Realistlerin Reel politika olarak isimlendirdikleri bu politika türü tutarsızlıklar içerebilir. Bu durumda bir devletin davranış biçimini doğru değerlendirebilmek için, gerisindeki maddi gerçekleri ortaya çıkarmak önemlidir. Öte yanda, küreselleşme ve bilgi çağı ile birlikte devlet-dışı aktörlerin de uluslararası sahneye çıkmalarıyla dış politikanın kapsamı, uluslar ötesi ilişkileri de dikkate alan biçimde genişlemiştir.

Dış politika yapımı, hedef, araç ve yöntemleri açık ve birbiriyle tutarlı bir Büyük Strateji çizgisinde olmalıdır. Büyük Strateji, uluslararası koşullara göre değişebilir.

Son 19 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet felsefesi değiştirilmiştir. 2002 yılında Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh “büyük stratejisinin yerine uygulamaya konulan “Stratejik Derinlik” ve “Komşularla Sıfır Sorun “stratejisi, hedefleriyle araçları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle iflas etmiş; yerine de Türkiye’nin gerçekleri üzerine kurulu, tutarlı bir büyük strateji konulamamıştır. Bugün Türk dış politikası, ulusal çıkarlardan ziyade islam birliği ve dayanışması değerleri temelinde, diplomaside “Tutarsız Aşamalık “denilen metodla, Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara reaksiyon verecek şekilde gündelik belirlenmektedir.

Dış Politika Masası, öncelikle önderimiz “Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği devlet felsefesinin ışığında Türkiye’nin 21. Yüzyılda Büyük Stratejisi Nasıl Olmalıdır?” sorusuna yanıt aramaktadır. Ayrıca, belirlenmiş 7 tema altında, hükümetlerin izlediği ve çoğu yanlış olan politikalara alternatif politika önerileri geliştirilmekte, bunlar derneğimizin web sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

Etkinliklerimiz 

Türk Dış Politikası Nereye Gidiyor? etkinliğimizin yazılı metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği Türk Dış Politikasını Masaya Yatırıyor

Türk Dış Politikası Nereye Gidiyor? etkinliğimizin Youtube videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...