Clicky

Girişimcilik ve KOBİ’ler – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Girişimcilik ve KOBİ’ler

Girişimcilik ve KOBİ’ler Çalışma Grubu

Girişimcilik

Günümüzde girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ayrıca ekonomik büyümenin önemli bileşenidir.

Son on yılda istihdam yaratacak kamu yatırımlarının olmadığı, özel sektörde de sabit sermaye yatırımlarının durağanlaştığı bir süreçte, salgın ve diğer etmenlerin  etkisiyle istihdam durağan bir seyir izlemektedir. Girişimciliğin bu bağlamda önemi daha da artmaktadır.

Ülkemizde klasik girişimcilik yerine teknoloji tabanlı Girişimcilik Ekosisteminin uygulaması giderek daha önem kazanmaktadır.

Girişimcilik Ekosistemleri, belirli bir bölgede/ülkede üretken girişimciliği sağlayacak şekilde koordine edilmiş, birbirleri ile bir uyum içinde çalışan aktörler ve faktörler kümesi olarak tanımlanmaktadır.

Çalışma grubu olarak Girişimcilik Ekosistemine odaklı Start-up, Melek Yatırım alanında öneriler geliştirilecektir.

KOBİ’ler

KOBİ’ler, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilançosundan herhangi biri toplamı 40 milyon TL’yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerdir.

Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 77,8’ini, üretimin yüzde 54,2’sini ve yatırımların yüzde 53,2’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır. İmalat sanayiindeki KOBİ’lerin yüzde 56,9’u düşük teknoloji kullanmaktadır. KOBİ’lerin finansmana ulaşmakta güçlükleri bulunmaktadır.

Uluslararası rekabette güçlü olabilmeleri için KOBİ’lerin; rekabet gücü artırılmalı, verimlilikleri yükseltilmeli, AR-GE destekleri ile yüksek katma değerli üretim anlayışı doğru stratejilerle desteklenmeli; yatırım, üretim, markalaşma ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalı, yatırımların desteklenmesi için maliyeti düşük uzun vadeli kredi kaynaklarına erişimleri için sistem oluşturulmalıdır.

Kovid-19 küresel salgını öncesi piyasalardaki daralma ve salgın döneminde yetersiz destek nedeniyle kapanan şirket sayısı 15.366’ya ulaşmış bulunmaktadır.

Bu parametreler ışığında Çalışma Grubu; KOBİ’lerde yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarının artırılmasını esas alan öneriler geliştirilecektir.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...