Clicky

Demokratikleşme, Anayasa, Hukuk ve Adalet – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Demokratikleşme, Anayasa, Hukuk ve Adalet

Demokratikleşme Masası

Demokratikleşme masamızın ülkenin bugün içinde bulunduğu koşullarda işlevli olacağına ve demokratikleşme çabalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

İktidarın her zaman yaptığı gibi ülkenin gündemini değiştirmek amacıyla başlattığı “Yeni Anayasa” önerisini masamızın öncelikli çalışma konusu için bir fırsat olarak görüyoruz.

Mevcut iktidarın, gelecekte iktidarını yitirmemek ve süresini uzatmak için Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında yapmayı düşündüğü değişikliklerle ilgili çalışmalar “Yeni Anayasa” önerisinin de önündedir. İster Anayasa değişikliği olsun ister Yeni Anayasa önerisi olsun, partilerin Meclisteki milletvekili sayıları nazara alındığında iktidarın bu önerilerinin meclisten  geçme olasılığı çok zayıf olasılıktadır. Ama iktidar, Siyasi Partiler ve Seçim yasalarında yapacağı değişiklikleri salt çoğunlukla yani rahatça yasalaştırabilecektir.

Bu nedenlerle  öncelikle olarak, masamız hem Anayasa hem de Siyasal Partiler ve Seçim yasa çalışmalarını aynı anda ve hızla başlatacaktır. Masamızda belki de birden fazla grup oluşturarak aynı anda birden fazla çalışma başlatılacaktır.

Bu çalışmalarda diğer ülkelerdeki anayasa ve seçim yasaları incelenecek, ayrıntılar yerine olabildiğince  ana ilkeler saptanacaktır.

Siyasi Partiler Yasası çalışmalarının özünün “Parti İçi Demokrasi” olduğu gözden kaçırılmadan, özellikle iç işleyişi ve tüzüğü antidemokratik olan ana muhalefet partisi için bu yakıcı sorunun çözümü hedeflenecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda muhalefet partilerinin daha işlevli olması gerektirmektedir. Bunun da en önemli unsuru parti içi demokrasidir. Bu nedenle “Parti İçi Demokrasi” yi partilerden önce demokrasimizin sorunu olarak görerek çalışmalarımızı yapacağız.

Bir ülkede demokrasinin sağlıklı işlemesinin ana koşulu çağdaş anlamda bir seçim düzenidir. Demokratik standardı sınırlı ülkelerde işbaşına gelen iktidarlar, seçmen önünde güven kaybına uğradıklarında hemen seçim yasalarında değişiklik yoluna başvurmaktadırlar. Seçim yasaları, fuarlarda kısayı uzun, şişmanı zayıf gösteren kahkaha aynalarına dönüştürülmektedir. Bu nedenle kalıcı ve sağlıklı bir yasaya her zamandan çok gereksinimiz vardır.

Bağımsız yargı, her bireyin, ister iktidarda olsun ister muhalefette olsun her siyasetçinin güvenle sığınacağı limandır. Yargının bağımlı hale getirilen üç ayağından ikisi olan Hakimler ve Cumhuriyet savcıları ile bağımlı hale getirilmeye çalışılan avukatların yeniden tam bağımsız yapıya kavuşmalarını sağlayacak düşünsel çalışmalarda masamız tarafından hızla yapılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülkemizde, hem iktidar tarafından hem de iktidarın evrensel hukuku hiçe sayan biçimde yetkilendirdiği kolluk güçleri tarafından temel hak ve özgürlükler hemen hemen her gün ihlal edilmekte, bu hukuksuz uygulamalar normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Masamız, ülkemizin kanayan yarası haline gelen, kadının insan hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin ihlali ile ilgili konularda AİHM kararları çerçevesinde yapacağı çalışmaları da etkin biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır.

İktidarın, torba yasa kavramını günlük yaşamın bir parçası haline getiren ve bu suretle bir çok farklı yasalarda aynı anda keyfi olarak yaptığı değişikliklerin sağlıklı olarak incelenmesini ve takibini zorlaştıran anlayışına karşı oluşturacağımız yasa izleme grubu ile önemli kanun değişiklikleri ile ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız, kamuoyunu aydınlatacağız.

Bunlar ve benzeri demokrasi sorunu olabilecek güncel gündem konuları ile demokrasinin gereği yapılması gerekenleri, yapacağımız yayınlar dışında, bir kısım demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayacağımız eğitim seminerleri, paneller, açık oturumlar ve konferanslar yoluyla toplum ile buluşturmayı da amaçlıyoruz.

Bu çalışmalarımızı olabildiğince hızla tamamlayarak  açıklayacağımız sonuçlar hem derneğimizin adını duyuracak hem de demokratik yaşama katkıda bulunacaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...