Clicky

Hakkımızda – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Hakkımızda

Biz, Ortak Akıl Politika Geliştirme Platformu olarak kendimizi, Türkiye’deki sorunların çözülmesi yolunda, yenilikçi düşünceler ve alternatif politikalar geliştiren bir düşünce kuruluşu (Think tank) olarak tanımlamaktayız.

Logomuzun özü, “insan, akılların ortaklığı ve değişim” bütünselliğinin yaşamsal işlevine işaret ediyor.

Yeni Varlık Bilimine göre insan, Evren’de “yaratma edimine” sahip en yüce varlıktır. Yaratma edimiyle insan, kendini belirleyen, yani tamamen insansal bir yapıt, ya da bir sanat eseri meydana getirir. Bunu yaparken, kendi sınırlarını hatta evrenin boyutlarını aşar, evrenin değerlerini çoğaltır ve büyütür. Böylece her insan kendisinde, evrenin bir boyutunu yansıtır. Söz konusu yaratma edimi Logo’da, her bir insan figürünün başından geçen sonsuzluk tacı ile ifade ediliyor.

Logo’da, başlarındaki sonsuzluk taçları ile kol kola ve omuz omuza daire halinde bütünleşmiş insan figürleri, akılların ortaklığını simgeliyor. Akılların ortaklığının gerçekleştiği mekanda, enerji ve değişim kaynağı olarak güneş doğuyor. Güneşten yayılan 6 ışın demetinin, 6 insan figürüne nüfuz etmesiyle birlikte yaratma edimleri, daha fazla özgünlük ve etkinlik kazanıyor.
Böylece evrenin en temel yasası olan “Değişim de, özgünlüğünü ve etkinliğini artırarak hükmünü icra ediyor. Dünyada ve evrende yaşam, değişim yasası uyarınca kesintisiz sürüp gidiyor.

Logo’da yer alan 3’ü açık mavi, diğer 3’ü koyu mavi; 6 insan figüründen açık maviler kadınları, koyu maviler ise erkekleri erkekleri işaret ediyor. Böylece kadın erkek eşitliği ve birlikteliği vurgulanıyor.

Öte yandan Logo’daki, 6 insan figürü ile 6 ışın demetindeki birliktelik, Atatürk ilkelerine (Altı Ok’a) gönderme yapıyor.

Çünkü önce insan diyen Atatürk, akılların ortaklığından doğan yaratıcılığın özgünlüğün ve sinerji artışlarının, değişim sürecini nasıl etkilediğini bizzat gözlemlemiş ve değişimin dinamiklerinden olabildiğince yararlanmıştır.

Bu itibarla Atatürk değişim yasasını, süreklilik içinde değişim ve gelişimi ifade eden Devrimcilik İlkesiyle ifade etmiş ve bunu ALTI OK İLKELERİ arasına katmıştır. Bununla da yetinmemiş, ileride doğabilecek kafa karışıklıklarını önlemek amacıyla, doktrin kavramından ne anladığını açıklama gereğini duymuştur:

“Doktrinler konusuna gelince; Ben asla doktrin istemem. Doktrinler, insanları ve toplumları bir noktada dondurup bırakırlar, şartlandırırlar, bir takım kırılması son derece güç kalıpların içine sokarlar. Bu nedenle diyorum ki doktrin istemem, donar kalırız, biz yürüyüş halindeyiz. Devamlı yürüyecek, devamlı gelişecek, devamlı mutluluklar arayıp bulacağız. Türk Milleti buna layıktır.”

Anlaşılacağı üzere, “önce insan” diyerek tüm yaşamı boyunca ortak aklı kullanmaya özen gösteren Atatürk, çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yolunu da, Devrimcilik İlkesi ile devamlı açık tutmak istemiştir.

Ortak Akıl Politika Geliştirme Platformu, Atatürk’ün bu düşüncesinin yılmaz takipçisidir.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...