Clicky

Logolar/Görseller – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Logolar/Görseller


Logo’muzun Dili

Biz, Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği olarak kendimizi, Türkiye’deki sorunların çözülmesi yolunda, yenilikçi düşünceler ve alternatif politikalar geliştirecek bir Think tank kuruluşu olarak tanımlamaktayız.

Kimliğimizi simgeleyen logomuzun özü, “insan, akılların ortaklığı ve değişim” bütünselliğini ifade ediyor.

Yeni Varlık Bilimine göre insan, Evren’de “yaratma edimine” sahip en yüce varlıktır. Yaratma edimiyle insan, kendini belirleyen, yani tamamen insansal bir yapıt, ya da bir sanat eseri meydana getirir. Bunu yaparken, kendi sınırlarını hatta evrenin boyutlarını aşar, evrenin değerlerini çoğaltır ve büyütür. Böylece her insan kendisinde, evrenin bir boyutunu yansıtır. Söz konusu yaratma edimi Logo’da, her bir insan figürünün başından geçen sonsuzluk tacı ile ifade ediliyor.

Logo’da başlarındaki sonsuzluk taçları ile kol kola ve omuz omuza daire halinde bütünleşmiş insan figürleri, akılların ortaklığını simgeliyor. Akılların ortaklığının gerçekleştiği yerden güç ve değişim kaynağı güneş doğuyor. Güneşten yayılan 6 ışın demeti, 6 insan figürüne nüfuz ediyor, böylece yaratma edimleri daha fazla özgünlük ve etkinlik kazanıyor.

Bu bağlamda “Değişim”, evrenin en temel yasasıdır. Dünyada ve evrende yaşam, kesintisiz olarak, değişimin gücü ile sürer gider. Asıl gerçek, ya da değişmeyen tek gerçek, değişimin bizatihi kendisidir.

Logo’da 3’ü açık mavi, diğer 3’ü koyu mavi 6 insan figürü vardır. Açık maviler kadınları, koyu maviler ise erkekleri erkekleri ifade ediyor. Böylece kadın erkek eşitliği ve birlikteliği vurgulanıyor.

Öte yandan Logo’da, “insan-akılların ortaklığı-değişim” bütünselliğindeki 6 insan figürü ile 6 ışın demeti bir arada, Atatürk ilkelerine (Altı Ok’a) işaret ediyor. Çünkü Atatürk, önce insan demiş, akılların ortaklığından doğan özgünlüğü, yaratıcılığı, sinerjiyi algılamış ve değişim gerçeğini de çok iyi özümsemiştir. Bu nedenle O, “insan – akılların ortaklığı – değişim” bütünselliğini esas kabul etmiş ve bu bütünselliğin dinamiklerinden olabildiğince yararlanmıştır.

Örneğin Atatürk’e bir ara, Devlet’in arması ile ilgili seçilen örnekler gösterilmiş, ancak O, hiç birini beğenmeyerek düşüncesini şöyle ifade etmiştir:

  • Bunlardan hiç biri, bugünkü dünyamızın içinde kurulan bir devletin arması olamaz. Devlet armasını, sembolik bir insan başı ile temsil etmeli.
  • Her şeyin kaynağı insan zekasıdır. Siz bana bir zeka sembolü arayınız…! Sembol… sembol… sembol, insan zekasıdır sembol…!

Atatürk’ün insana bu bakışının, Yeni Varlık Bilimindeki insan varlığı ile ilgili ortaya konulan bilimsel sonuçla da örtüştüğünü hayretle tespit etmekteyiz.
Yani Atatürk, Yeni Varlık Biliminin, insan varlığının tanımlanmasında esas kabul ettiği yaratma edimini yıllar öncesinde görmüş ve bunu tek tümcede şöylece özetlemiştir:

“Her Şeyin Kaynağı İnsan Zekasıdır”.

Bu nedenle Atatürk, yaşamı boyunca Insanı en yüce varlık görmüş ve ortak aklı kullanmaya özen göstermiştir.
Öte yandan Atatürk’ün, Evren’in en temel yasası olan değişimi çok iyi kavradığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, devrimlerin kesintisiz pekiştirilmesi amacıyla, süreklilik içinde değişim ve gelişimi ifade eden Devrimcilik İlkesini, ALTI OK İLKELERİ arasına katmıştır. Bununla da yetinmemiş, ileride doğabilecek kafa karışıklıklarını önlemek amacıyla, doktrin kavramından ne anladığını da açıklama gereğini duymuştur:

“Doktrinler konusuna gelince; Ben asla doktrin istemem. Doktrinler, insanları ve toplumları bir noktada dondurup bırakırlar, şartlandırırlar, bir takım kırılması son derece güç kalıpların içine sokarlar. Bu nedenle diyorum ki doktrin istemem, donar kalırız, biz yürüyüş halindeyiz. Devamlı yürüyecek, devamlı gelişecek, devamlı mutluluklar arayıp bulacağız. Türk Milleti buna layıktır.”

Anlaşılacağı üzere, “önce insan” diyen, yaşamı boyunca ortak aklı kullanmaya özen gösteren Atatürk, Altı Ok’un özünü oluşturan çağdaş uygarlık hedefine ulaşmanın yolunu, süreklilik içinde yenilik ve değişimi ifade eden Devrimcilik anlayışı ile devamlı açık tutmak istemiştir.

Enis Tütüncü
Yönetim Kurulu Başkanı

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...