Clicky

AR-GE – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

AR-GE

AR-GE Çalışma Grubu

Türkiye’de 2019 yılı Ar-Ge yatırımları 8,1 milyar ABD doları (46 milyar TL), tam zaman eşdeğeri personel sayısı 193 bin kişi olmuştur. Ar-Ge yatırımlarının 2019 GSYH’sindeki payı ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dünya genelinde yapılan 1,7 trilyon ABD doları civarındaki Ar-Ge yatırımlarının yüzde 80’i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya örneklerinde özel kesim öncülüğünde yapılan AR-GE çalışmaları daha başarılı bulunmaktadır.

Başarılı ülke örneklerine göre ülkemizde Ar-Ge’ye yeterince kaynak aktarılamadığı görülmektedir.

Bu bağlamda; Grup çalışmalarında Ar-Ge merkezleri, Teknoparklar  ve  İnovasyon alanlarında uygulanması gerekli politikalar ortaya konulacaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...