Clicky

Tarım ve Gıda – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Tarım ve Gıda

Tarım ve Gıda Çalışma Grubu

Tarım sektöründe yapısal dönüşümün sağlanmasında; toprak reformu, kooperatifleşme, girdiler, destekler ve üretim deseni esaslı üretim planlanması üzerinde yoğunlaşılacak konuları oluşturacaktır. Bunlara su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arazi toplulaştırılmasının hızlandırılması ve gıda güvenilirliği de eklenebilir.

Yapılan çalışmalarda, insanımızın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak rekabet gücü yüksek etkin bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanacaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...