Clicky

Amaçlar – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Amaçlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikadaki kazanımlarını da korumak suretiyle Atatürk ilkelerinin yaratıcı gücüyle ve ortak akıl yoluyla daha ileri ve daha uygar bir geleceğe, taşımak üzere, toplumsal liderlik, aydın sorumluluğu ve emek dayanışması olgularından hareketle, Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısının barış içinde gelişmesine, sürekli yenilenmesine, çağdaşlaşmasına ve güvenli bir yapıya kavuşmasına özenle ve özveriyle çaba göstermek.

ORTAK AKIL çalışmalarını bağımsız bir düşünce üretim merkezi olarak yürütmek, bilimsel, gerçekçi, yenilikçi, yapıcı ve kapsayıcı stratejik açılımları, somut bilgiye dayanan politika seçeneklerini ve etkili çözümlerini, gerek karar alıcılara, gerek özel, kamu ve sivil kuruluşlarına, firmalara, medya ve kamuoyuna sunmak,

ORTAK AKIL Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve zayıf yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri değerlendirerek, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirmek ve karar alıcılara farklı strateji seçenekleri sunmaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...