Clicky

Çevre, Kentleşme ve Kalkınma – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Çevre, Kentleşme ve Kalkınma

Çevre, Kentleşme ve Kalkınma

Çalışma Öncelikleri ve İlkeleri

 1. İnsanın güvenliği, sağlığı, mutluluğu, huzuru ve doğanın korunması ve geliştirilmesi öncelikli politikalar geliştirmek,
 2. Adalet kavramını her zaman göz önünde bulundurmak,
 3. Zamanın ruhunu yakalamak ve zamanın ruhu ile birlikte hareket etmek,
 4. Masayı ilgilendiren teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeniliğe ve inovasyona öncelik tanımak ve bunları uyguluyor olmak, sürekli gelişme prensibine uygun hareket etmek,
 5. Saydamlık, hesap verilebilirlik, yüksek dürüstlük ve etik standartlar çerçevesinde çalışmaları yürütmek.

Çalışma Grupları ve Başkanları (Başkanlar henüz belirlenmemiştir, gruplar ve çalışma alanları aşağıda özetlenmiştir)

 1. Çevre (Küresel, ülke ve bölgesel) sorunlarına yönelik politika geliştirme, çözüm önerileri oluşturmak ve diğer ilgili konular (özellikle enerji ve sanayi) ile bütünlenmesi:Başta iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon olmak üzere, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı, temiz su temini ve atık su arıtma, toprak koruma, kimyasal kullanımları, hava kirliliği ile mücadele, ormansızlaşma gibi küresel ve bölgesel çevre sorunları için politikalar geliştirmek.
 2. İç ve Dış Göç Politikası Geliştirme:
  • Yerinde kalkınma modeli, nüfusun dengeli dağılımı, büyük şehirlere göçün engellenmesi,
  • Yurtdışına beyin göçünün engellenmesi,
  • Bölge ülkelerden yüksek kapasiteli öğrencilerin/kişilerin ülkemizde yerleşik olmaları için teşvik edilmesi,
 3. Kırsal Kalkınma Politikası geliştirme ve diğer ilgili konular (özellikle tarım, hayvancılık, madencilik ve diğer kırsal faaliyetler) ile bütünlenmesi,
  • Yerinde kalkınma modeli, nüfusun dengeli dağılımı, büyük şehirlere göçün engellenmesi,
  • Köylerin güçlendirilmesi, köy yaşam standardının artırılması,
  • Tarım ve hayvancılık teşviklerinin yeniden değerlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması,
  • Tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek ürün üretiminin teşviki, pazarlama ve ihracat desteği,
  • Tarım ve hayvancılıkta merkezi planlamaya geçilmesi,
  • İnsan ve doğaya saygılı madenciliğin desteklenmesi,
  • Teknoloji ile birlikte kırsal kesimde de yapılabilecek iş alanlarının artırılması / belirlenmesi (Örneğin çağrı merkezi çalışanı olmak, internetten satış gibi)
 4. Şehir ve Bölge Planları, Kalkınma ve Dengesizliklerin Giderimi,
  • Orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi, yöreye özgü ve dayanıklı ağaç türlerinin saptanarak orman alanlarının artırılması.
  • Tarım alanlarının korunması, alanların artırılması ve tarımda verimliliğin artırılması (Hollanda örneği)
 5. Güçlü Yerel Yönetim, Kentleşme, Kent Kültürü ve Estetiği Oluşturma ve Kentsel Dönüşüm,
  • Kent estetiği üzerine çalışma (bina dış cephe standardizasyonu, Alaçatı, Safranbolu ve Beypazarı örneklerinin yaygınlaşması)
  • Kent Kültürünün desteklenmesi, kültürel faaliyetler için destek, eğitim, farkındalık.
  • Trafik kültürünün geliştirilmesi, dijitalleşmenin bu alanda kullanılması, ‘güvenilir’ sürücü projesi geliştirme.
 6. Afet Yönetimi,
  • Önleyici stratejiler (deprem, heyelan ve sel alanlarından uzak yapılaşma,
  • Erken uyarı sistemleri,
  • Acil Durum yönetimi.
 7. Teknoloji:
  1. Tüm konuların teknoloji ile (dijitalleşme, yapay zekâ, blok zincir) bütünlenmesi,
 8. Eğitim:
  • Tüm konular hakkında kitlesel eğitim ile farkındalık oluşturulması.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...