Clicky

Bilişim ve Dijital Dönüşüm – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Bilişim ve Dijital Dönüşüm

Bilişim ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

Alt başlıklar (sabit, mobil, genişbant, IOT, AI vb.) ayrımında konuyla ilgili durum tespiti yapılarak sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Sabit altyapıda rekabetin yeterince sağlanamamış olması, başta yazılım alanında faaliyet gösterenler olmak üzere bu alanda çalışan firmaların ölçek büyütme ihtiyaçları bu kapsamda değerlendirilecektir.

Ayrıca, ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için başta imalat sanayii olmak üzere dijital dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi gereği bulunmaktadır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...