Clicky

Enerji, Su ve Madencilik – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Enerji, Su ve Madencilik

Enerji, Su ve Madencilik Çalışma Grubu

Enerjide arzın sürdürülebilir, güvenli ve uygun maliyetlerle karşılanması esas olurken; küresel ölçekte devam eden iklim değişikliğine karşı mücadelede enerji sektöründen ve özelliklede fosil enerji kaynaklarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik küresel kararların takip edilmesi ve enerji planlanmasında bu perspektifin dikkate alınması gerekli görülmektedir.

Ülkemizin enerjide dış kaynaklara bağımlılığını azaltmak, doğaya verilen zararı enaza indirmek amacıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ile düşük kalorili yerli kömürlerin temiz kömür teknolojileri ile elektrik enerjisi üretiminde kullanılması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Ülkemizde unkonvansiyonel, güvenli, sürdürülebilir yeni nesil bir nükleer enerji programının geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Enerji ekipmanlarında yüksek oranlı dışa bağımlılığı azaltıcı bir yaklaşım izlenmelidir.

Madencilikte hammadde arz güvenliği, stratejik mineraller ve yüksek katma değerli ürünlere geçişin sağlanması başlıca amaç olacaktır. Bu kapsamda metalürji sanayii geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılmış olup, Karadeniz Sakarya sahasında 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunmuştur. Bu alanda yapılacak sismik çalışmalar ve sondaj faaliyetleri, dış ilişkiler ve güvenlik boyutu da dahil, ilgili Masalarımızdan üyelerin katılımıyla üzerinde çalışılacak önemli bir konuyu oluşturacaktır.

Ülkemiz yeraltı ve yüzey suları bakımından su fakiri sayılabilecek düzeydedir. Bu nedenle su kaynaklarımızı kirletmeden, tasarruflu kullanma konusunda da çalışma yapılacaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...