Clicky

Yazarlar – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Yazarlar

Enis Tütüncü Yazar

Tekirdağ, Malkara 1943 doğumlu.
Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İngiltere Manchester Üniversitesi “Ekonomik Kalkınma ve Planlama Teknikleri” konusunda yüksek lisans.
Mesleki Kariyeri:
Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı.
ABD Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Ulusal Ekonomi Yönetimi seminerleri DPT katılımcısı. Paris OECD-SOPEMİ Uzmanlar Komitesi Türkiye katılımcısı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-Pakistan, Endonezya, Güney Kore) Çalışma Turu raportörü. Başbakanlık Özel Danışmanı.
T. İş Bankası ve T. Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.
Ekonomik ve Sosyal Planlama konularında çok sayıda tez, inceleme ve makale sahibi.
Siyasi Kariyeri:
Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) Genel Merkez kurucu Üyesi. SHP Genel Sek. Yardımcısı.
CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. CHP Araştırma ve Proje Merkezi kurucusu ve siyasi sorumlusu.
T.B.M.M. 18’inci, 22’nci ve 23’üncü Dönem Tekirdağ Milletvekili. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi. Dünya Parlamentolar Arası Birlik ve NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi.
İngilizce biliyor.
Evli, bir çocuk ve iki torun sahibi.

Ali Tigrel Yazar

Dr. Ali Tigrel 1946 yılı İstanbul doğumludur. İlkokul eğitimini Ankara ve İstanbul’da görmüş, ortaokul öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Lise eğitimini Londra’da almış, daha sonra Londra Üniversitesi, Imperial College’de kimya mühendisliği okumuş, sırasıyla B.Sc. ve M.Sc. diplomalarını bu üniversiteden almıştır. Master sınıfını birincilikle bitirmiş ve mezuniyet tezi 1969 yılında tüm Londra Üniversitesi’nde sadece üç kişiye verilen “üstün başarı” ödülüne layık görülmüştür.
Dr. Tigrel 1969 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüş, zamanın DPT müsteşarı Turgut Özal’ın isteği ile kısa bir süre Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bulunan Araştırma Grubunda görev yapmış, bu dönemde Türkiye kimya sanayinin geliştirilmesine yönelik modeller geliştirmiştir.
1970 yılının ikinci yarısında doktora çalışması için tekrar Londra’ya gitmiş, bir yıl süre ile Imperial College’de kalarak doktora tezinin ön çalışmalarını tamamlamış, yeterlilik sınavlarını vermiştir. 1971 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapmış, aldığı burstan dolayı mecburi hizmetle yükümlü olduğu Petkim Petrokimya A.Ş. de göreve başlamıştır.
1973-75 yılları arasında yedeksubay olarak askerlik hizmetini yapmış, terhis olduktan sonra yeniden Petkim’e dönmüş, 1975-84 yılları arasında değişik kademelerde görev yapmış, sorumluluk almıştır. Sırasıyla şef mühendis, baş mühendis, planlama müdür yardımcısı ve nihayet etüd-proje müdürü olarak çalışmıştır. Aliağa Petrokimya Kompleksi kuruluş çalışmalarında işin başından itibaren sorumluluk almış, kompleksin ürün yelpazesi ve optimizasyonu çalışmalarını yürütmüş, teknoloji seçimi aşamasında tüm dünyayı dolaşmıştır.
1976-79 arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde doktora çalışmalarını sürdürmüş ve 1979 yılında “Akışkan Yataklı Reaktör Sistemlerinin Matematiksel Modellemesi” başlıklı teziyle “Fen Doktoru” ünvanını almıştır.
1979-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde doktora talebelerine mühendislik ekonomisi ve ileri matematik dersleri vermiş, Ankara Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde akışkanlar mekaniği, kütle transferi, proses ekonomisi, tasarım gibi konularda öğretim üyeliği yapmıştır.
1984 yılında, zamanın DPT Müsteşarı Yusuf Özal’ın davetiyle DPT Yabancı Sermaye Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığına atanmış, 1985 yılında İktisadi Planlama Başkanlığına getirilmiştir. 1987 yılında müsteşar yardımcılığını vekaleten üstlenmiş, 1988 yılı başında DPT Müsteşarlığına atanmıştır.
1988 başı-1991 Eylül ayı arasında DPT Müsteşarı olarak görev yaptığı sürede YÖK üyeliğinde de bulunmuş, ayrıca 1989-1991 arasında Petkim Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
1991 yılı sonuna doğru DPT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek ayrılan Dr. Tigrel özel kesime geçmiş, 1991-93 arasında Marmara Bank yönetim kurulu üyeliği yanı sıra Koç Holding’e danışmanlık yapmıştır. 1993 yılı Eylül ayında zamanın başbakanı Tansu Çiller’in isteği ile Başbakan Başdanışmanlığına getirilmiş, kendisine kararname ile büyükelçi payesi verilmiş ve AB Koordinasyon Kurulu başkanı olarak Türkiye-AB Arasındaki Gümrük Birliği takvimi çerçevesinde gerekli mevzuat uyum çalışmalarını koordine etmiştir.
1996 yılında emekliliğini istemiş ve görevinden istifa ederek ayrılmıştır. 1997-2014 arasında, Ali Tigrel özel kesimde değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş, çeşitli gruplara danışmanlık hizmeti vermiştir. UPAV Danışmanlık A.Ş, TCI Danışmanlık A.Ş., CETİ Danışmanlık Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş, Anadolu Endüstri Holding A.Ş ve Anadolu Efes şirketlerinde 1998-2007 arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2004-2013 arasında Amsterdam’da kurulu EBI(Efes Breweries International) firmasında gözetim kurulu üyeliğinde bulunmuş, ayrıca denetim komitesi başkanlığını yürütmüştür. Ali Tigrel ayrıca 2002-2013 döneminde Netaş yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
Dr. Ali Tigrel’in Mühendislik Ekonomisi dalında basılmış iki kitabı, değişik yayın organlarında yayımlanmış binden fazla yazısı bulunmaktadır. Kendisi ileri seviyede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Dr. Ali Tigrel evli ve iki çocuk babasıdır.

Halil YALÇIN Yazar

Halil YALÇIN 1961’de Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Mersin’de yaptı.
1983’te Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu.
ITU (International Telecommunication Union) ve Hollanda Hükümetinin bursları ve değişik Uluslararası projeler için yurtdışında eğitimler aldı.
Halil YALÇIN; 1983 yılından itibaren  PTT Genel Müdürlüğü bilahare Türk Telekom A.Ş. de çalıştı; Teknik İşler Dairesinde Başmühendis olarak; Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptı.
2004’ ten itibaren özel sektöre geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açan YALÇIN; Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Doğan Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı.
INTELSAT, EUTELSAT, ITU, WTO gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda PTT ve Türk Telekom(TT)’u temsilen, bazı uydu ve fiber optik kablo projelerinde Proje Koordinatörü olarak görev aldı.
ÖİB nezdinde GSM Lisans Değer Tespiti, TT Değer Tespit ve Hisse Satış İhale Komisyonu üyeliği, TT Özelleştirme Koordinasyon Birimi Başkanlığı yaptı.
Milli Güvenlik Akademisinde dersler verdi.
2010 yılından itibaren CHP’ de BYKP da ‘’Telekomünikasyon Sektör Raporu’’, “Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu’’ hazırlanması konularında çalışmalara katıldı.
CHP Ankara İl Başkanlığında’’ Bilişim ve Eğitim’’ den sorumlu Bşk. Yrd,
CHP Genel Merkezinde Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Bşk.Yrd. Danışmanı,
5+1 Proje Koordinatörlüğü,  2014 Yerel Seçimleri Ankara Seçim Koordinasyon Kurulu Proje Grubu Yürütme Sorumlusu olarak görevler aldı.
Sektörde serbest danışman; TOBB Telekomünikasyon Meclis Danışmanı olarak görev yapan Halil YALÇIN; ICT Media Dergisi Danışma Kurulu Üyesi ve yazar olarak da faaliyette bulunuyor.

Dr. Hakan Akbulut Yazar

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Akbulut , yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktorasını ODTÜ’nde tamamladı.
Yurtiçinde ve yurtdışında (Kuveyt, Paris, Lefkoşa, Stuttgart, Essen ) çeşitli görevlerde bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’ndan 2011 yılında ayrıldı ve iş ve politika geliştirme üzerine danışmanlık şirketini kurdu.
Memuriyetten ayrılmasını müteakip CHP’ne üye oldu.
27. Dönem Karaman CHP Milletvekili adayı olan Akbulut çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.
2016-2018 yılları arasında “Atatürkçü Düşünce Derneği” Genel Merkez Yönetim Kurulunda bulundu. Bu görevde bulunduğu sırada yurtdışındaki Atatürkçü Derneklerin bir araya gelmesi çalışmalarını koordine etti ve yeni kurulan “ Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu”nun 2016-2018 yılları arasında kurucu başkanlığını üstlendi.
Çeşitli konularda yayınlanmış makaleleri bulunan Akbulut İngilizce ve Almanca bilmektedir.

A. Bülent Meriç Yazar

A.Bülent Meriç 1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini TED Ankara Koleji’nde yaptı.
1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
1979’da Hull Üniversitesi’de, Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı.
1992’de İsveç Ekonomi ve İş İdaresi Yüksek Okulu’ndan, İş İdaresi alanında diploma aldı.
1980-2020 yıllarını kapsayan diplomatik kariyerinde 1983-1986 tarihlerinde Tel Aviv Elçiliğinde (İsrail) İkinci Katip, Maslahatgüzar; 1986-1988’de Tokyo Büyükelçiliğinde (Japonya) Başkatip; 1990-1992’de Helsinki Büyükelçiliğinde (Finlandiya) Başkatip; 1992-1994’te Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde (Strazburg) Başkatip; 1996-2000’de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Müsteşar; 2000-2002’de Tahran (İran) Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı olarak görev yaptı.
Merkezde ise, 1981-1983’de Avrupa Konseyi Dairesinde Üçüncü Katip; 1988-1990’da İnsan Hakları Dairesinde Başkatip; 1994-1996’da Avrupa Konseyi Dairesinde Şube Müdürü; 2002-2003’de NATO Siyasi İşler Daire Başkanı; 2003-2004’te Nükleer Silahsızlanma Daire Başkanı; 2002-2006’da Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve 2011-2014 yıllarında Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak çalıştı.
Aralık 2006- Eylül 2009 tarihleri arasında Singapur’da; Kasım 2009- Aralık 2011 tarihleri arasında Ukrayna’da; Mart 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında da Japonya’da Türkiye’yi Büyükelçi olarak temsil etti.
“The Soviet Concept of A Collective Security System in Asia” isimli bir kitabı ve Strateji Dergisinin Nisan 1995 nüshasında yayımlanmış “İnsan Haklarının Dış Politika Stratejisindeki Yeri “ konulu bir makalesi bulunmaktadır.
Büyükelçi Meriç, emekli olup, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

A. SAFFET ATİK Yazar

A. Saffet ATİK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1973 yılı mezunudur. Aynı Üniversitede Bölge Planlama Yüksek Lisansı yaptı. 1980 de Polytechnics of Central London’da “Urban Habitat Programı”nda kariyer eğitimine katıldı ve sertifika aldı. 1973-1988 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı (İİB) ve Başbakanlık DPT Projelerinde çalıştı. Bu sürede; Samsun Nazım Plan Bürosu Başkanlığı ve İİB Bölge Müdürlüğü, Çukurova Kentsel Gelişim Projesi ve GAP Bölge Planı Çalışmalarında yöneticilik yaptı. 1988 yılından bu yana kendi firmasında Türkiye ve Yurt Dışına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. ODTÜ ve Gazi Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak 25 yılı aşkın süreyle görev almıştır.

Mehmet Nur Altınörs Yazar

1950 İzmir doğumlu olup ilk öğrenimini Ankara’da, orta eğitimimi Talas ve Tarsus Amerikan Kolejlerinde yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’den 1974 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitiminden sonra Erzurum Mareşal Çakmak hastanesinde askerlik görevini yaptı.Sosyal Sigorta Kurumu Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde şef yardımcılığı görevinde bulundu, aynı hastanede 2. Beyin cerrahisi kliniğini kurdu, bu kliniğin şefliğine atandı.
Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Cemiyeti eğitim kurslarına beş yıl üst üste katılarak dönem sonu sınavda başarılı olan ilk Türk beyin cerrahıdır.Ocak 1995’de Başkent Üniversitesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı, aynı yıl Profesörlüğe yükseltildi.Ocak 2020’ye kadar Başkent Üniversitesi’nde çalıştı. Bu sürenin tamamında Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, ayrıca 8 yıl Diş hekimliği Fakültesi Dekanlığı, 2 yıl Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve 8 yıl Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Başkent Üniversitesinin Adana, İstanbul, Konya, İzmir ve Alanya hastanelerinde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümlerinin kurulmasında katkı sağladı.Türk Nöroşirürji Derneği ‘nde başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter olarak altı yıl çalıştı.Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Sağlık Komisyonu’nda çalıştı, 2011 genel milletvekili seçimlerinde Ankara 1.bölge aday adayı oldu.Tıbbi konularda İngilizce 200, Türkçe 47 makalesi yayınlandı. Katıldığı 50’den fazla uluslararası kongrede, davet edildiği yabancı üniversitelerde toplam 34 bildiri sundu, konferanslar verdi. Dört kitap editörlüğü, iki tercüme kitabı, Türkçe ve İngilizce kitaplarda bölüm yazarlığı vardır.Başkent Üniversitesi” Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü”nde tezli yüksek lisans programını bitirdi. Siyaset ve tarih konularında uluslararası dergilerde 6 adet İngilizce makalesi yayınlandı.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...