Clicky

Toplumsal Ayrışma ve Yabancılaşma – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Toplumsal Ayrışma ve Yabancılaşma

Toplumsal Ayrışma ve Yabancılaşma

Veya sosyal yabancılaşma bireyler arasında ya da bir bireyle toplumdaki veya iş ortamındaki bir grup insan arasında düşük bir entegrasyon veya ortak değerler derecesi ve yüksek bir mesafe veya izolasyon derecesiyle yansıyan sosyal ilişkilerde bir durumu anlatan sosyolojik bir kavramdır. Kişinin kendine yabancılaşması aslında bir psikolojik durum gibi görünse de, toplumun bireylerden oluştuğu gerçeğinden yola çıkarsak bireyin iyilik ve mutluluk hali toplumumuzun sağlığı ile paralellik içerir. Kişinin ruh halinin bozulması ile birlikte toplumsal çözülmeler meydana gelir. Ekonomik yapıdan, eğitime, sağlıktan, sosyal adalete kadar, insanla ilgili tüm alanlarla iç içe olan bir olgudur. Kişinin kendine yabancılaşması, doğa ile yabancılaşması ve birbirine yabancılaşması bizleri ve yarınlarımızı nasıl etkileyecektir.  Toplumumuzda bunun etkileri ile globalleşen dünya, dünya nüfusunun sağlığı açısından baktığımızda pandemi sonrası aşıyı üreten ve sadece kendine saklamayı planlayan mutlu azınlık çabasında olan iki yüzlü politikaların sürdürülebilirliğine uzanan geniş bir konu hedefimizdir.  OAP gurubu olarak Güçlü Sosyal Yapı masası olarak sosyal yapımız, çevre ve ekonomi kapsamında düşünüldüğünde adil, katlanabilir, yaşanabilir bir  yapıyı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızda uzun ve kısa vadede bu konu üzerinde stratejik planlarımızı sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...