Clicky

Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Toplumsal Yapının Güçlendirilmesi

Güçlü Toplumsal Yapı Masası

AMAÇ: OAP Güçlü Toplumsal Yapı masasını etkili-sonuç odaklı çalışmasını sağlamak.

Stratejik Planlama İçin Gerekli Adımlar:

Masamızda inceleyeceğimiz konular:

  • Laiklik,
  • Kadın,
  • Gençlik-Spor,
  • Kadın ve Toplumsal Yabancılaşma olarak tespit edilmiştir.

Varoluş amacı yani misyonumuz gereği belirlenen konuların yanında, ihtiyaca göre farklı konular zaman içinde belirlenecektir.

A. Gelecekle İlgili Hayalin Belirlenmesi (vizyon)

Nereye varacağımızı bilmeden yola çıkarsak hiçbir yere varamayız. Bu yüzden gelecekte ‘kendimizi nerede görmek, neleri başarmış olmak istiyoruz’ sorusunun net cevabını vererek, OAP  Güçlü Toplumsal Yapı Masası olarak  bir vizyon oluşturulmalıyız. Bu sorunun cevabı çalışmalarımızı oluştururken istikamet/pusula olacaktır. Bu ortak vizyonun OAP Güçlü Toplumsal Yapı üyeleri,  konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte, arzu edilen geleceğe yönelik eşgüdümlü, planlı ve senkronize bir çalışma ortamı oluşturacağız.

B. Kısa ve Uzun Vadeli Amaçların Belirlenmesi

Geleceğe yönelik (vizyon) beklentileri gerçekleştirmek için genel hatları ile neler yapılmalı sorusu amaçları belirleyecektir. Bu amaçlar, varılmak istenen sonuca odaklı olmalıdır.

C. Faaliyetlerin Belirlenmesi

Amaçları gerçekleştirmek için atılması gereken ‘her adım ve  yöntem’  faaliyetleri oluşturur. Bir amacı gerçekleştirmek için birden fazla faaliyet belirlemek gerekebilir. Güçlü Toplumsal Yapı masası  tarafından yapılan/planlanan her bir faaliyetin/eylemin belirli bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Bu Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Sonuca Yönelik ve Zaman Kısıtlaması olan hedeflerin gerçekleşmesi, amaçların yerine getirilmesi ve dolayısı ile gelecekle ilgili varılmak istenen noktaya ulaşmak için gerekli merdivenin basamaklarını oluşturacaktır.

D. Görev Dağılımının Yapılması

Belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda masa üyeleri arasında görev dağılımı yapılması ve sorumluluk verilmesi bir zarurettir. Her bir hedef için zaman kısıtlaması getirmek, bir sonraki adıma geçmek ve ilerleme kaydetmek için önemlidir.

Masamızdaki başlıca ana başlıklarımız Laiklik, Kadın, Gençlik-Spor ve Toplumsal Yabancılaşmadır. Bu ana başlıklar,  ihtiyaç ve öneriler doğrultusunda farklı başlıklarla geliştirilecektir. Belirlenen konularda başarıya ulaşabilmek, ciddi planlama ve uygulama süreci gerektirir. Başarının tesadüfi olmadığı hepimizin bildiği bir gerçektir. Başarıya ulaşmak için, geleceğe yönelik beklenti (vizyon) oluşturmak, eylemlerimizi buna göre gerçekleştirmek durumundayız.

Öncelikli olarak belirlediğimiz konularla ilgili olarak masada çalışacak OAP üyeleri ile faydalanabileceğimiz konusunun uzmanları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, özel ve devlet kuruluşlarından faydalanacağımız bir yapıda ortak bir söylem oluşturmalıyız.  Masaya destek veren konusunda uzman kişi, kurum ve  her türlü malzemeyle eşgüdümlü yapılacak çalışmalar ve ortak akılla, stratejik olarak sonuca gitmeyi planlıyoruz.

ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Laiklik

2. Kadın

3. Gençlik ve Spor

4. Toplumsal Ayrışma ve Yabancılaşma

 

Etkinliklerimiz

“Türkiye’Mülteciler ve Sığınmacılarla Nereye Gidiyor?” etkinliğimizin yazılı metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Mültecilerle ve Sığınmacılarla Nereye Gidiyor?

Etkinliğimizin Youtube videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...