Clicky

Merkezi ve Yerel Yönetim Reformu – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Merkezi ve Yerel Yönetim Reformu

Merkezi ve Yerel Yönetim Reformu Masası

Merkezi ve yerel yönetim reformu çalışmaları Türkiye’deki siyasal iktidarlar tarafından belirli aralıklarla gündeme getirilmektedir. Reform çalışmalarında dış dinamiklerin zorlayıcılığı ile birlikte iç dinamiklerin de etkisi görülmektedir. Ancak 80’li yılarla birlikte bir çok ülkeye hâkim olan neo-liberal politikalar, küreselleşme, kamu sektöründeki verimlilik krizi ve yerelleşme gereğine yönelik söylemler, kamu yönetiminde yeni yaklaşımları da gündeme getirmiştir. Bu başlık altında  yerelleşme, özelleştirme ve sivilleştirme söylemleri ile niteliği değişen merkezi ve yerel yönetim reformu çalışmalarına katkı sunmak amacıyla değerlendirmeler yapılacaktır.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...