Clicky

PANDEMİDE ALARM! - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

PANDEMİDE ALARM!

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

ORTAK AKIL POLİTİKA GELİŞTİRME DERNEĞİNDEN İKİ ÖNERİ:

Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı ve ülkemizi saran Covid 19 Pandemisi sağlıklı yaşama koşullarını ortadan kaldırmanın ötesinde ekonomik ve sosyal yaşamımızda da büyük tahribata neden olmuştur.

Dünyada ölümler azalıyorken Türkiye’de artıyor olması; sağlık çalışanlarımız başta, ön saflardaki işçilerimizin göz göre göre ölüme gönderilmesine yol açmaktadır.

Ortaya çıkan tablo göstermektedir ki, bugüne kadar uygulanan mücadele anlayışı yetersizdir ve bir an önce terk edilmelidir. Bu konuda çözüm önerilerinde bulunmak üzere, Derneğimiz sağlık çalışma grubunda ’’OAPGD Pandemi Danışma Platformu’’ oluşturulmuştur. Platform’da görev üstlenen uzmanlarımızın* isim ve uzmanlık alanları aşağıda gösterilmektedir.

Yurttaşlarımızın sağlıklarını kaybetmemeleri ve daha fazla can kaybına uğramamaları için vakit geçirilmeksizin bilimin sesine kulak verilmeli, gösterdiği yol takip edilmelidir.

Bu doğrultuda birinci önerimiz:

Türkiye’de, tam kapanma uygulamasına geçilmelidir.

Bu çerçevede Uygulanması gereken kapanma süresi, 4 hafta tama yakın, yani % 95 düzeyinde olmalıdır.

Kapanma sürecinde, yaygın aktif sürveyans yapılarak, yani gerekli test sayılarına ulaşarak saklı taşıyıcılar bulunmalı, karantina – izolasyon önlemleri uygulanmalıdır. Bu arada ne yapıp edip yeterli aşı sağlanmalıdır.

4 haftalık kapanmanın ilk 2 haftasında, Olağanüstü bir seferberlik anlayışı ile, aşılanmayanlara ilk doz; 3.- 4. haftalarda da 2. doz aşılama yapılmalıdır.

4. hafta sonunda da adım adım, aşamalı olarak denetimli normalleşmeye geçilmelidir.

İkinci Önerimiz:

Biran önce geniş kapsamlı bir “Salgın Çalıştayı” düzenlenmelidir.

 • Salgınla savaşta ön cephede çarpışan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının,
 • Sosyal, ekonomik ve lojistik alanlarda uzmanların, meslek kuruluşları, dernekler ve sendikalar gibi ilgili sivil toplum örgütlerinin,
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin,
 • Tüm siyasi partilerin temsilcilerinin Katılacağı Salgın Çalıştayında, salgınla mücadele için kapsamlı bir bilimsel ve biyoetik yol haritası çizilmelidir.

Salgın Çalıştayında alınan kararlar kamuoyuna açıklanmalı ve iktidar tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır.

Uygulamaların sonuçları ile, varsa uygulanamayan kararların gerekçeleri kamuoyuna açıklanmalıdır.

Salgın ile ilgili tüm veriler açık ve saydam bir şekilde açıklanmalı, sonuçların bilimsel temelde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Saygılarımızla

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

26.04.2021

*Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği “Pandemi Danışma Platformu” üyeleri:

 • Ahmet Saltık: Halk Sağlığı, Sağlık Hukuku, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi; Emekli Prof. Öğretim üyesi
 • Berna Özpınar Gümrükçüoğlu : Avukat, Ankara Barosu
 • Faruk Aydın: Prof.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı
 • Kurtuluş Buruk: Prof.Dr. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
 • Murat Erhan: Dr. Mikrobiyoloji uzmanı
 • Selçuk Bilgin: Dr. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
 • Semih Keskil: Dr, Beyin Cerrahi profesörü, Yüksek İhtisas Üniversitesi (Platform Sekreteri)
 • Şerif Akman: Prof. Dr. Biyokimya uzmanı
 • Zafer Şencan: Dr. Danışman

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...