Clicky

10-16 Mayıs Engelliler Haftası - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

10-16 Mayıs Engelliler Haftası

Engelli insanlarımız ülkemizde hepimizin yaşadığı pandemi ve giderek daha da bozulan ekonomik sıkıntılar üzerine engelli olmalarından kaynaklı sorunlarla, çok daha ağır koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal hayata katılım, erişebilirlik vb. pek çok sorunları var.

Ama en acil çözüm bekledikleri iki sorunları var:

  1. Sağlık raporları konusunda kargaşaya son verilmesi.
  2. Yasa ile kendilerine verilen sosyal haklardan yararlanma kriterinin hane halkı gelirine bakılarak değil bizzat kendi geliri dikkate alınarak değerlendirilmesi.

Engelliler Haftası’nın söz konusu insanlarımız ve aileleri açısından seslerinin daha çok duyulmasına ve sorunlarının çözümüne vesile olmasını dileriz.

OAPGD SOSYAL POLİTİKALAR MASASI KOORDİNATÖRÜ
HASAN GEMİCİ
DEVLET E.BAKANI

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...