Clicky

Türkiye Ekonomisi İyi Yönetilmelidir – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Türkiye Ekonomisi İyi Yönetilmelidir

Sayın Cumhurbaşkanının ve ekonomi danışmanlarının  gözardı ettikleri ve  anlamak istemedikleri üç

çok önemli nokta var.

  1. Döviz kurunun enflasyona etkisi en az yüzde 30’dur. Bu bir duyarlılık analizi sonucudur.
  2. Resmî enflasyon rakamları yanlıştır. Büyük çapta manipüle edilmişlerdir. Gerçek enflasyon yüzde 50 civarındadır.
  3. Dolayısıyla reel faizler eksi %30-35 aralığındadır.

Bu görülmemiş bir durumdur.

Buradan yola çıkarak şu tespitleri yapmak mümkündür.

 

  1. Yeni ekonomik model diye dillerine doladıkları kocaman bir palavradır. Hiçbir kuramsal ve tatbiki temeli yoktur. Tutarlılığı sıfırdır.

 

  1. İmalat sanayimizin ara malı ve hammadde bağlamında dışa bağımlılığı yüzde 65 civarındadır.

 

  1. Enerji sektörünün dışa bağımlılığı yüzde 90’ın üzerindedir.

 

  1. Gelir dağılımı hızla bozulmakta, halk fakirleşmekte, sosyal huzursuzlar belirgin şekilde artmaktadır.

 

  1. KÖİ modeli bağlamında verilen kura endeksli garanti ödemeleri bütçe dengelerini giderek daha fazla zora sokacaktır.

 

  1. Kur artışları dış borç servisinde giderek belirginleşen default(yükümlülüğünü yerine getirmeme) riskini arttırmaktadır.

 

  1. Özetle, piyasa koşullarından ve bilimsel doğrulardan uzak , kime hizmet ettiği bilinmeyen yaklaşımın sürdürülmesi ekonomiyi felakete sürükleyebilir.

 

Ümit ederiz ki Sayın  Cumhurbaşkanı gerçek piyasa koşullarını görme ve bilimsel doğrulara  dönme sağduyusunu  gösterir. Aksi takdirde çok da uzak olmayan bir gelecekte çok daha yaygın ve yıpratıcı eleştirilerle karşı karşıya kalabilir.

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...