Clicky

Ali TİGREL - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Ali TİGREL

Dr. Ali Tigrel 1946 yılı İstanbul doğumludur. İlkokul eğitimini Ankara ve İstanbul’da görmüş, ortaokul öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Lise eğitimini Londra’da almış, daha sonra Londra Üniversitesi, Imperial College’de kimya mühendisliği okumuş, sırasıyla B.Sc. ve M.Sc. diplomalarını bu üniversiteden almıştır. Master sınıfını birincilikle bitirmiş ve mezuniyet tezi 1969 yılında tüm Londra Üniversitesi’nde sadece üç kişiye verilen “üstün başarı” ödülüne layık görülmüştür.

Dr. Tigrel 1969 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüş, zamanın DPT müsteşarı Turgut Özal’ın isteği ile kısa bir süre Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bulunan Araştırma Grubunda görev yapmış, bu dönemde Türkiye kimya sanayinin geliştirilmesine yönelik modeller geliştirmiştir.

1970 yılının ikinci yarısında doktora çalışması için tekrar Londra’ya gitmiş, bir yıl süre ile Imperial College’de kalarak doktora tezinin ön çalışmalarını tamamlamış, yeterlilik sınavlarını vermiştir. 1971 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapmış, aldığı burstan dolayı mecburi hizmetle yükümlü olduğu Petkim Petrokimya A.Ş. de göreve başlamıştır.

1973-75 yılları arasında yedeksubay olarak askerlik hizmetini yapmış, terhis olduktan sonra yeniden Petkim’e dönmüş, 1975-84 yılları arasında değişik kademelerde görev yapmış, sorumluluk almıştır. Sırasıyla şef mühendis, baş mühendis, planlama müdür yardımcısı ve nihayet etüd-proje müdürü olarak çalışmıştır. Aliağa Petrokimya Kompleksi kuruluş çalışmalarında işin başından itibaren sorumluluk almış, kompleksin ürün yelpazesi ve optimizasyonu çalışmalarını yürütmüş, teknoloji seçimi aşamasında tüm dünyayı dolaşmıştır.

1976-79 arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde doktora çalışmalarını sürdürmüş ve 1979 yılında “Akışkan Yataklı Reaktör Sistemlerinin Matematiksel Modellemesi” başlıklı teziyle “Fen Doktoru” ünvanını almıştır.

1979-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde doktora talebelerine mühendislik ekonomisi ve ileri matematik dersleri vermiş, Ankara Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde akışkanlar mekaniği, kütle transferi, proses ekonomisi, tasarım gibi konularda öğretim üyeliği yapmıştır.

1984 yılında, zamanın DPT Müsteşarı Yusuf Özal’ın davetiyle DPT Yabancı Sermaye Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığına atanmış, 1985 yılında İktisadi Planlama Başkanlığına getirilmiştir. 1987 yılında müsteşar yardımcılığını vekaleten üstlenmiş, 1988 yılı başında DPT Müsteşarlığına atanmıştır.

1988 başı-1991 Eylül ayı arasında DPT Müsteşarı olarak görev yaptığı sürede YÖK üyeliğinde de bulunmuş, ayrıca 1989-1991 arasında Petkim Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
1991 yılı sonuna doğru DPT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek ayrılan Dr. Tigrel özel kesime geçmiş, 1991-93 arasında Marmara Bank yönetim kurulu üyeliği yanı sıra Koç Holding’e danışmanlık yapmıştır. 1993 yılı Eylül ayında zamanın başbakanı Tansu Çiller’in isteği ile Başbakan Başdanışmanlığına getirilmiş, kendisine kararname ile büyükelçi payesi verilmiş ve AB Koordinasyon Kurulu başkanı olarak Türkiye-AB Arasındaki Gümrük Birliği takvimi çerçevesinde gerekli mevzuat uyum çalışmalarını koordine etmiştir.

1996 yılında emekliliğini istemiş ve görevinden istifa ederek ayrılmıştır. 1997-2014 arasında, Ali Tigrel özel kesimde değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş, çeşitli gruplara danışmanlık hizmeti vermiştir. UPAV Danışmanlık A.Ş, TCI Danışmanlık A.Ş., CETİ Danışmanlık Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş, Anadolu Endüstri Holding A.Ş ve Anadolu Efes şirketlerinde 1998-2007 arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2004-2013 arasında Amsterdam’da kurulu EBI(Efes Breweries International) firmasında gözetim kurulu üyeliğinde bulunmuş, ayrıca denetim komitesi başkanlığını yürütmüştür. Ali Tigrel ayrıca 2002-2013 döneminde Netaş yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Dr. Ali Tigrel’in Mühendislik Ekonomisi dalında basılmış iki kitabı, değişik yayın organlarında yayımlanmış binden fazla yazısı bulunmaktadır. Kendisi ileri seviyede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Dr. Ali Tigrel evli ve iki çocuk babasıdır.

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Yorum yaz

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...