Clicky

Enis TÜTÜNCÜ - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Enis TÜTÜNCÜ

Tekirdağ, Malkara 1943 doğumlu.

Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İngiltere Manchester Üniversitesi “Ekonomik Kalkınma ve Planlama Teknikleri” konusunda yüksek lisans.

Mesleki Kariyeri:

  • Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı.
  • ABD Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Ulusal Ekonomi Yönetimi seminerleri DPT katılımcısı. Paris OECD-SOPEMİ Uzmanlar Komitesi Türkiye katılımcısı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-Pakistan, Endonezya, Güney Kore) Çalışma Turu raportörü. Başbakanlık Özel Danışmanı.
  • T. İş Bankası ve T. Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.
  • Ekonomik ve Sosyal Planlama konularında çok sayıda tez, inceleme ve makale sahibi.

Siyasi Kariyeri:

  • Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) Genel Merkez kurucu Üyesi. SHP Genel Sek. Yardımcısı.
  • CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. CHP Araştırma ve Proje Merkezi kurucusu ve siyasi sorumlusu.
  • T.B.M.M. 18’inci, 22’nci ve 23’üncü Dönem Tekirdağ Milletvekili. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi. Dünya Parlamentolar Arası Birlik ve NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi.

İngilizce biliyor.
Evli, bir çocuk ve iki torun sahibi.

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Yorum yaz

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...