Clicky

Mehmet Nur ALTINÖRS – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Mehmet Nur ALTINÖRS


1950 İzmir doğumlu olup ilk öğrenimini Ankara’da, orta eğitimimi Talas ve Tarsus Amerikan Kolejlerinde yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’den 1974 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitiminden sonra Erzurum Mareşal Çakmak hastanesinde askerlik görevini yaptı.

Sosyal Sigorta Kurumu Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde şef yardımcılığı görevinde bulundu, aynı hastanede 2. Beyin cerrahisi kliniğini kurdu, bu kliniğin şefliğine atandı.
Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Cemiyeti eğitim kurslarına beş yıl üst üste katılarak dönem sonu sınavda başarılı olan ilk Türk beyin cerrahıdır.

Ocak 1995’de Başkent Üniversitesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı, aynı yıl Profesörlüğe yükseltildi.

Ocak 2020’ye kadar Başkent Üniversitesi’nde çalıştı. Bu sürenin tamamında Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, ayrıca 8 yıl Diş hekimliği Fakültesi Dekanlığı, 2 yıl Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve 8 yıl Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Başkent Üniversitesinin Adana, İstanbul, Konya, İzmir ve Alanya hastanelerinde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümlerinin kurulmasında katkı sağladı.

Türk Nöroşirürji Derneği ‘nde başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter olarak altı yıl çalıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Sağlık Komisyonu’nda çalıştı, 2011 genel milletvekili seçimlerinde Ankara 1.bölge aday adayı oldu.

Tıbbi konularda İngilizce 200, Türkçe 47 makalesi yayınlandı. Katıldığı 50’den fazla uluslararası kongrede, davet edildiği yabancı üniversitelerde toplam 34 bildiri sundu, konferanslar verdi. Dört kitap editörlüğü, iki tercüme kitabı, Türkçe ve İngilizce kitaplarda bölüm yazarlığı vardır.

Başkent Üniversitesi” Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü”nde tezli yüksek lisans programını bitirdi. Siyaset ve tarih konularında uluslararası dergilerde 6 adet İngilizce makalesi yayınlandı.

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...