Ortak Akıl Politika Geliştirme

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği İlk Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Düşünce kuruluşu olarak ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için yola çıkan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Enis Tütüncü oy birliği ile seçildi.

Yaklaşık dört yıl önce bir düşünce platformu olarak çalışmalarına başlayan “Ortak Akıl İnisiyatifi” pandemi döneminde çalışmalarını sürdürerek Ağustos 2020’de kuruluşunu tamamlamış ve “Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği” adı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Bir düşünce kuruluşu (think-thank) olan derneğin ilk genel kurulu 27 Mart 2021 tarihinde Devlet Eski Bakanı Hasan Gemici’nin divan başkanlığında Türkiye Barolar Birliği merkezinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulun açılışı konuşmasını yapan Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Enis Tütüncü,

Türkiye’nin hızla ağırlaşan çok sayıda ekonomik ve toplumsal sorunu olduğunu ve çoğunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini, ancak siyasetin iktidarıyla muhalefetiyle tıkanmış, işlevini yitirmiş durumda olduğunu ve çözüm yerine sorun ürettiğini, söyledi.

Bu noktadan göreve başladıklarını vurgulayan Tütüncü “insan, akılların ortaklığı ve değişim” üçlemesinin bütünselliğini esas aldıklarını ve amaçlarının Türkiye’nin, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı koymak olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda vizyon ve birikimlerini gençlerin dinamizmiyle harmanlayıp sentezleyeceklerini söyleyen Enis Tütüncü, “Biz genç kuşaklarla omuz omuza Türkiye’ye özgü, ülke çıkarı odaklı yeni düşünceler üretmeye, yeni şeyler söylemeye, yenilikçi alternatif politikalar oluşturmaya çalışacağız. Sesimizi, tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, ekonomik ve toplumsal yaşamın diğer tüm karar vericilerine duyuracağız.” dedi.

Her hangi bir maddi çıkar veya siyasi rant gözetmeksizin tarafsız bir anlayışla çalışacaklarına dikkat çeken Enis Tütüncü, “Ancak, Cumhuriyet devrimlerinden, Atatürk’ten ve Türkiye’nin çıkarlarından yana kesinlikle tarafız.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Siyasetçi, bürokrat, akademisyen, gazeteci ve iş insanlarından oluşan Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneğinde Demokratikleşme, Ekonomi, Sektörel Öncelikler, Sosyal Politikalar, Güçlü Toplumsal Yapı, Çevre Kentleşme Bölgesel Gelişme ve Dış İlişkiler çalışma masalarında 33 sorun alanına yönelik çözüm politikaları geliştirilecek.

Görüşmelerden sonra yapılan seçimlerde Yönetim Kuruluna,

Enis Tütüncü (Yön. Krl. Bşk.), Dr. Hakan Akbulut (Gen. Sek.), Arslan Kaya (Genel Sayman),
Ayşe Jale Ağırbaş (Gen. Sek. Yrd.), Ergün Aydoğan (Gen. Sek. Yrd.), Ali Kemal Kumkumoğlu (Gen. Sek. Yrd.), Canip sevinç (Gen. Sek. Yrd.), Halil Yalçın (Gen. Sek. Yrd.) Canan Baza, Gökhan Erzurumluoğlu, Emre Gürkan seçilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
28.03.2021

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...