Clicky

OAPGD Pandemi Danışma Platformundan Öneriler - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

OAPGD Pandemi Danışma Platformundan Öneriler

Günlük test sayılarına bakıldığında, “belirtisiz taşıyıcı” olarak tanımlanan insanları bulmak için gerekli özenin gösterilmediğini düşünüyoruz. Herhangi bir yakınması olmamasına ve belirti vermemesine karşın, virüsü almış ve dolayısı ile çevresindeki insanlara bulaştıran kişilerin tarama testleri ile olabildiğince erken bulunması ve ardından karantina merkezlerinde toplumdan ayrılmaları gerekiyor. Çünkü bu saklı bulaştırıcıların arasında, “süper bulaştırıcı” kişiler de var. Taşıyıcıların erken saptanabilmesi için ise PCR (+) çıkanların yakın ve uzak temaslılarının yanı sıra, özellikle riskli toplum kümelerine test yapılması; günlük test sayısının ise dünya sağlık örgütü önerisi doğrultusunda 400 bin dolayında olması gerekiyor. Yoksa, henüz yeterli aşılama oranlarına da ulaşamadığımız için, bulaş zincirini toplum içinde kıramayabiliriz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

ORTAK AKIL POLİTİKA GELİŞTİRME DERNEĞİ

*Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği “Pandemi Danışma Platformu” üyeleri:

Ahmet Saltık: Halk Sağlığı, Sağlık Hukuku, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi; Emekli Prof. Öğretim üyesi
Berna Özpınar Gümrükçüoğlu : Avukat, Ankara Barosu
Faruk Aydın: Prof.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı.
Kurtuluş Buruk: Prof.Dr. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Murat Erhan: Dr. Mikrobiyoloji uzmanı
Selçuk Bilgin: Dr. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
Semih Keskil: Dr, Beyin Cerrahi profesörü, Yüksek İhtisas Üniversitesi (Platform Sekreteri)
Şerif Akman: Prof.Dr. Biyokimya uzmanı
Zafer Şencan: Dr. Danışman

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...