Clicky

İstanbul Sözleşmesi Kaldırılamaz - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

İstanbul Sözleşmesi Kaldırılamaz

Reform ve kalkınmadan söz edilen bir dönemde kadınların yaşama hakkını koruyan bir sözleşmeyi yürürlükten kaldırmak bu sözleşmeye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmadı. İstanbul sözleşmesi cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesidir. Tıpkı Medeni Kanun ve İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde olduğu gibi. Her gün kadına yönelik şiddetin olduğu bir ülkede gece yarısı anayasamıza ve uluslararası arası hukuka aykırı bir tavırla kanun hükmünde kararname ile yapılan bu hareket kadına yönelik bir darbedir(şiddettir).

Ülkemizde yeni bir dayatma süreci başlatılmak isteniyorsa buna karşı hepimizin kararlılıkla karşı çıkacağının bilinmesini isteriz.

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...