Clicky

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu - Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının TBB Litai Konukevi D Blok Büyük Salon Balgat/Ankara adresinde, 27/03/2021 tarihinde, saat: 13:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 17/04/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin e-posta yoluyla ve derneğin Web Sitesinde üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

  1. Başkanın açılış konuşması
  2. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan heyetinin seçilmesi
  4. Faaliyet raporunun okunması ve derneğin gelir gider bilgilerinin genel kurulun bilgisine sunulması
  5. Yönetim Kurulu’nun ibrası
  6. Tüzüğümüzün 14’üncü maddesi 1’inci fıkrasında değişiklik önergesi
  7. Dernek organlarının seçilmesi
  8. Yeni dernek organlarına seçilenler adına teşekkür konuşması
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...