Clicky

KAMUOYUNA DUYURU VE HÜKÜMETE ÇAĞRIDIR – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

KAMUOYUNA DUYURU VE HÜKÜMETE ÇAĞRIDIR

 

Türkiye İstatistik Kanunu’na göre, resmî istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için program kapsamında üretilen istatistikler, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır.

Resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin NEBATİ’nin ifade ettiği gibi kurumların yıpratılması önlenmeli ve saygınlığını korumak adına herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Esasen kamu kurumlarının saygınlığını korumak, bu kurumlara atanan ehliyet ve liyakat sahibi idarecilerin kurumun bağımsızlığına ilişkin somut uygulamalarla desteklenen karar ve işlemleriyle sağlanacaktır. Devlet kurumlarının saygınlığı ve güvenirliğini sağlayanlar öncelikle bu kurumlarda çalışan idareci ve memurlardır.

TÜİK bünyesinde rakamlarının belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda, Kurumun bir organı olan İstatistik Konseyinin üyelerinden seçilecek ve ayrıca bağımsız akademisyenlerin de yer alacağı bir “Fiyat Hareketleri İzleme Grubu” şeklinde bir yapılanmanın yer alması, belirlenecek enflasyon rakamlarının daha güvenilir olmasını sağlayacak ve kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi de mümkün olacaktır.

TÜİK’in rakamlarının, yapılacak idari ve teknik incelemelerle gerçekliği teyit edilmediği ve kurum şeffaflığının sağlanmadığı sürece bu alandaki tartışmaların önüne geçilmesi zor görülmektedir. Kurumun itibarının ve inandırıcılığının yeniden inşası için, oluşturulacak “Fiyat Hareketleri İzleme Grubu” dışında fiyat artış hesaplamalarına ilişkin son 5 yıllık işlemlerin denetlenmesi, incelenmesi ve soruşturulması yoluyla tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması önemli görülmektedir. Bu nedenle TBMM’de oluşturulacak bir Araştırma Komisyonu eliyle yapılacak incelemeyle, TÜİK’in işlemlerinin doğruluğu tespit ve teyit edilmeli, kamuoyu nezdindeki yanlış anlaşılmalar giderilerek çalışanların üzerindeki baskı giderilmeli ve TÜİK’in saygınlığı iade edilmelidir.

Öte yandan, TÜİK’in belirlediği enflasyon rakamları, memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan temel referanslardan birisidir. Yapılacak incelemeler sonucunda kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı hesaplamaların yapıldığının tespiti halinde tüm sorumlular hakkında adli, idari ve disiplin işlemleri başlatılmalıdır. Daha önemlisi rakamların düşük gösterildiğinin tespiti halinde, enflasyon rakamları yeniden hesaplanarak bu rakamların memur ve emekli aylıklarına faiziyle birlikte yansıtılması ve gecikmeli de olsa hakkın teslim edilmesi sağlanmalıdır.

Memur ve emekli aylıklarına yapılacak fark zamların tutarları ise “kamu zararı” çerçevesinde Kurumun en üst yetkililerden başlamak üzere tüm sorumlulardan tahsili için gerekli işlemler yerine getirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

ORTAK AKIL POLİTİKA GELİŞTİRME DERNEĞİ

https://ortakakil.org.tr/

Ortak Akıl Politika Geliştirme

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...